Εκπαιδευτικό υλικό

για παιδιά στο φάσμα

του αυτισμού


Περισσότερα

Η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως έναυσμα την διάθεση της μητέρας της Εύας, να μοιραστεί το περιεχόμενο  της ιστοσελίδας,- με γονείς και εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν μαθητές & μαθήτριες στο φάσμα του αυτισμού.

Σκοπός της προσφοράς του περιεχόμενου υλικού είναι να διευκολύνει γονείς, εκπαιδευτικούς και όσους διδάσκουν ιδιαιτέρως παιδιά με ΔΑΔ, παρέχοντας τους έτοιμο υλικό ή απλά ιδέες που θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας με βάση τις  ατομικές δυνατότητες και ανάγκες κάθε μαθητή.

Ages

Infants

Your baby will give you the most important information for the experience.

Toddler

During this time, his physical growth and motor development will slow.

Preschool

Your child is advancing from infancy toward and into the preschool years.

Flex-Care

Your child should feel confident in her ability to meet the complex challenges.

Στόχος είναι μέσω της διαφοροποίησης της ύλης του ημερήσιου εκπαιδευτικού αναλυτικού προγράμματος του γενικού σχολείου, να συμμετέχει το παιδί στην κοινή μαθησιακή διαδικασία ελαχιστοποιώντας το άγχος που πηγάζει από το συναίσθημα της απόρριψης καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές της μέσω της αποδοχής.​

Tο εκπαιδευτικό αυτό υλικό δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε  ως προϊόν παρατήρησης και αξιολόγησης των ατομικών διαφορών του παιδιού από την μητέρα της Εύας  και έδωσε τη δυνατότητα διαφοροποίησης της ύλης με επίφαση στην οπτικοποίηση και εξατομίκευση του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια χρησιμοποιήθηκε είτε σαν απλή φωτοτυπία (με τη χρήση και πλαστικοποιήσεων) είτε ως ιστορίες διαδοχής (Μελέτη – Ιστορία).Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ήταν εξαιρετικά επιτυχή για τη συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία της μικρής Εύας – ένα γλυκύτατο κοριτσάκι με αυτισμό – κατά την φοίτηση της στην Γ’ Δημοτικού το σχολικό έτος 2010-2011. Η προσπάθεια συνεχίστηκε στην Δ-Ε και στη ΣΤ’ Δημοτικού με τον ίδιο τρόπο.

Προσδοκία των συντελεστών αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι αυτό να αποτελέσει βοήθημα για την επιτυχή προσέγγιση και αφομοίωση της διδακτικής ύλης από όσους περισσότερους μαθητές χρήζουν διαφοροποιημένης ύλης και διδασκαλίας.

Η διαμόρφωση της ιστοσελίδας προσφέρει την δυνατότητα εμπλουτισμού του υπάρχοντος υλικού από όποιον επιθυμεί (επώνυμα ή ανώνυμα) με την διαδικασία της καταχώρησης νέου υλικού αποστέλοντας e-mail με προτάσεις και υλικό στο info, στο μενού επικοινωνίας.


Άλλο Υλικό


191676-OXXW4R-392


06


16800-NQSU3L

Οι ιστορίες μου

Κοινωνικές Ιστορίες

Πρόγραμμα Αυτορύθμισης


Το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν την ιστοσελίδα
υλοποιήθηκε, ως απόρροια επαγγελματικής συνεργασίας στα πλαίσια παροχής
παράλληλης στήριξης στην Εύα και απογευματινής διδασκαλίας, από τις: κα
Καραχάλια Φωτεινή (Ψυχολόγος, Σχολικής Εξελικτικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ),
την κ. Σοφία Κουπίδου (Ψυχολόγος – Ειδική Παιδαγωγός M.S.C Α.Π.Θ.), την
κα Χαλαστάνη Χαρίκλεια (καθηγήτρια Πληροφορικής, ειδική παιδαγωγός M.S.C
ΠΑ.ΜΑΚ), και την κα Δήμητρα Αναστασιάδου (ειδική παιδαγωγός ΠΑ.ΜΑΚ) και
εφαρμόστηκε σε αγαστή συνεργασία με τις δασκάλες της Εύας της Α’- Γ’
Δημοτικού κα Αυγολούπη Σταματία, της Δ’ Δημοτικού κα Πατάκου Ευγενία και
την δασκάλα της Β’- Ε’ και ΣΤ’ τάξης κα Γκατζώλη Βαλασία στο 5o
Δημοτικό Σχολείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης με την συνδρομή των εκάστοτε
Διευθυντών του σχολείου, καθώς και των Σχολικών Συμβούλων γενικής και
ειδικής αγωγής.

Το παραπάνω υλικό αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης στρογγυλής
τράπεζας στο πανελλήνιο συνέδριο αυτισμού που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη
τον Οκτώβριο του 2013.

Ευχαριστούμε θερμά για την συνδρομή όλων των συντελεστών της σχολικής
μονάδας, τους Συμμαθητές της Εύας και τους Γονείς τους καθώς και όσους
βοήθησαν στην δημιουργία του περιεχομένου και της ιστοσελίδας ελπίζοντας
ο διαδικτυακός αυτός χώρος να αποτελέσει πλαίσιο επικοινωνίας και
ανταλλαγής απόψεων, σχολίων, πληροφοριών και γνώσεων.

Body drying out


Drying out– This is the process of lowering subcutaneous fat in the human body to give the body relief. This procedure is difficult and requires a lot of time and effort. Athletes achieve the wanted result with the appropriate combination of a specific diet plan as well as a collection of physical activities.

Drying– This is a rather major examination for the human body. In the drying mode, the inner body organs of an individual work at the limit of their capabilities, as a result, at the slightest indicator of discomfort or discomfort, it is necessary to cancel the drying as well as switch to a protein-carbohydrate diet plan. It is also a fairly reliable approach of lowering subcutaneous and visceral fat, although that an individual takes in quite a great deal

There are a number of drying out methods. You can choose any of them, yet keep in mind that you will need determination, self-control and excellent endurance to accomplish a result, so you need to meticulously check out the techniques and choose the most effective one for you.

It’s no secret that for the regular functioning of the body, a person must eat carbs too. Nonetheless, if there are a lot of them in the diet plan, then the device for transforming carbs into fat will start, which will be deposited on the body. In order to get rid of this fat, you require to switch over to health foods, decrease the quantity of carbohydrates consumed and do a specific set of workouts. To achieve the outcome of this method must be complied with for a minimum of 4 weeks. You can find out exactly how to make up a collection of suitable workouts in our fitness center fitness instructor programs.

The standard rules for reducing are to melt even more calories than you take in and maintain your metabolism high.

In no instance must you minimize the calorie web content of your diet plan to a minimum, as this can cause illness, as well as to the reality that the body, really feeling the threat of a hunger strike, will begin to turn every little thing that includes food right into fat This can lead to the reality that the weight will certainly quit lowering, as well as the general condition will certainly worsen.

The basis of the diet plan during drying out need to be made conveniently digestible protein, at the starting you can attempt a total rejection of using carbohydrates, and afterwards take in carbohydrates and also fats just in the morning. At the last stage of drying, you ought to likewise refuse vegetables in your diet.

As an exercise, you must select workouts using large weights. At the same time, drying out will certainly not work if a particular muscle mass is not acquired prior to it starts.

When you lose muscular tissue, not fat.


Sometimes a scenario emerges when a person’s weight decreases rather swiftly, however body volumes continue to be the exact same. This takes place when an individual loses muscle mass rather than fat. An individual who is not obese while restricting the calorie content of his diet regimen and also without playing sporting activities can usually shed no more than 0.5 kg each week, or else this may be evidence that muscular tissue mass is being shed, not fat. If an individual is overweight, then the losses can be extra significant, however not just if the calorie content of the diet regimen is appropriately chosen, but likewise if the drinking routine as well as particular exercise are observed.

For that reason, it would certainly be a lot more right to focus not only on weight signs, however likewise on body volumes. To do this, you need to determine and also record the area of the waistline, hips as well as legs (women); girth of the chest, biceps, waistline and reduced leg (males).
Another indication that with a reduction in weight, muscle tissue is ruined is the reality that a person does not create endurance, he feels weak. At the same time, swelling and flabbiness of the skin is observed.

What are the reasons that can cause loss of muscle mass.


1. Tension. When the body enters a state of stress and anxiety, cortisol starts to be created in it and during this duration muscular tissue mass is damaged, and fat is stored in our body in reserve.
2. Directly lack of healthy protein in the diet plan. These two factors are related, considering that not enough calories in the diet also creates stress in the body.
3. Having adequate healthy protein in the body is essential for repairing harmed muscular tissue fibers after workout. Typically, cutting workout plan includes a combination of weightlifting, cardio and strength exercises that are performed 3-5 times a week and are specifically designed to burn fat without losing muscle mass.